გიორგი მშვენიერაძე: განსაკუთრებული სტატუსი მართლმადიდებელ ეკლესიას კონსტიტუციით არ აქვს

„სახელმწიფოს ვალდებულებაა რწმენის თავისუფლების დაცვა და არა რომელიმე რელიგიის გაძლიერება,“ – მიმართა მოსამართლეებს იურისტმა გიორგი მშვენიერაძემ. ის ხუთი რელიგიური ორგანიზაციის ინტერესებს იცავს საკონსტიტრუციო სასამართლოში. დავის საგანი სამართლებრივი ნორმაა, რომლის მიხედვითაც მთავრობას შეუძლია სახელმწიფო ქონება საკუთრებაში მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიას გადასცეს. მოსარჩელეები მიიჩნევენ, რომ ეს მიდგომა დისკრიმინაციულია. „მართლმადიდებელი ეკლესიითვის ქონების გადაცემის ინტენსივობა არის ძალიან დაბალი. ყოფილა შემთხვევები, […]

რელიგიური ორგანიზაციების სარჩელი

ტოლერატობისა მრავალფეროვნების ინსტიტუტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. დავის საგანს სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონი წარმოადგენს, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო უფლებამოსილია მის საკუთრებაში არსებული ქონება უსასყიდლოდ გადასცეს რელიგიური გაერთიანებებიდან მხოლოდ საქართველოს სამოციქულო მართმადიდებელ ავტოკეფალურ ეკლესიას. შესაბამისად სხვა არცერთი რელიგიური გაერთიანება მსგავსი უფლებით არ სარგებლობს. მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს რომ ეს რელიგიური ჯგუფების დისკრიმინაციაა და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მე-6 და […]
english essay primary homework help writing a blog post essay help uk professional cover letter writing service admission essay writing professional proofreading do my programming homework college writing creative writing paper custom writing service do my math homework for me essay writing help uk