რა არის პროფესიული განათლება და რა ზოგად მიმართულებებს გვთავაზობს

პროფესიული განათლება არის სახელობო განათლება, რომელიც ადამიანს ვაჭრობის, ხელოსნობისა თუ ტექნიკური ტიპის, ასევე სხვადასხვა სფეროში (ინჟინერია, მედიცინა, არქიტექტურა, იურისპრუდენცია და ა.შ.) დამხმარე სამუშაოების შესასრულებლად ამზადებს.

პროფესიული განათლება საგანმანათლებლო სისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილია და მისი მიღება შესაძლებელია საშუალო, საშუალოს შემდგომ და უმაღლეს სასწავლებლებში.

იგი ამზადებს კარგად განათლებულ და მოქნილ მუშახელს, რომელსაც უფრო კარგად შეუძლია შრომითი ბაზრის არსებულ და მუდმივად ცვალებად საჭიროებებთან გამკლავება.

ახალი პროფესიული სტანდარტები და ზოგადი მიმართულებები:

ზოგადი პროგრამები და კვალიფიკაციები
განათლება
ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები
სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა, ინფორმაცია
ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა, სტატისტიკა
ინფორმაცია და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
ინჟინერია, წარმოება და შენებლობა
აგრარული მეცნიერებები, მეტყევეობა, მეთვზეობა და ვეტერინარია
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მომსახურება/სერვისი.
” etalon.ge”

Comments

comments

სხვა ვიდეოები

english essay primary homework help writing a blog post essay help uk professional cover letter writing service admission essay writing professional proofreading do my programming homework college writing creative writing paper custom writing service do my math homework for me essay writing help uk