მუსლიმთა სამმართველო დისკრიმინაციულ მოპყრობას ასაჩივრებს

„რატომ უნდა გაერთიანდნენ სუნიტი და შიიტი მუსლიმანები, როცა კანონი იგივე გაერთიანებას არ მოითხოვს კათოლიკეებისგან და სომხური ეკლესიისგან,“ – აცხადებს იურისტი გიორგი გოცირიძე. იგი საკონსტიტუციო სასამართლოში „სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესი სასულიერო სამმართველოს“ ინტერესებს იცავს.

მუსლიმთა სამმართველო საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის დადგენილებას ასაჩივრებს, რომელიც 4 რელიგიური მიმდინარეობისთვის [იუდეველები, სომხურ-გრიგორიანული ეკლესია, რომაულ-კათოლიკური ეკლესია, მუსლიმთა თემი] საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწლობრივ ანაზღაურებას განსაზღვრავს. მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ზიანის ანაზღაურება ამ დადგენილებით არ რეგულირდება.

იმისთვის, რომ რელიგიურმა მიმდინარეობამ სახელმწიფოსგან მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება მიიღოს, საჭიროა იურიდიულ პირად რეგისტრაცია, ან ერთიანი წარმომადგენლობითი საბჭოს შექმნა, რომელშიც ერთი და იმავე აღმსარებლობის ყველა რელიგიური გაერთიანება იქნება წარმოდგენილი. მუსლიმი თემის შემთხვევაში, სუნიტი და შიიტი მუსლიმანები უნდა გაერთიანდბენ.

„ამ ორ მიმდინარეობას შორის არსებობს სქიზმა, ანუ პრინციპული შეუთავსებლობა. ეს იგივეა, რომ კათოლიკეებს გრიგორიანულ ეკლესიასთან გაერთიანება მოსთხოვო. ეს არის განსხვავებული მოპყრობა“ – განმარტავს გიორგი გოცირიძე.

„განსხვავებული მოპყრობა არ ნიშნავს ყველა შემთხვევაში დისკრიმინაციას,“ – მიმართა მოსარჩელეებს საქართველოს მთავრობის ინტერესების დამცველმა. მისი თქმით, დადგენილების მიღების დროს, სახელმწიფოს ჰქონდა მიზანი, მხოლოდ სიმბოლურად აენაზღაურებია ზიანი და გაერთიანებულიყო ის რელიგიური მიმდინარეობები, ვისაც მსგავსი მოძღვრებები აქვთ.

„სომხური ეკლესია და კათოლიკეები საბჭოთა ტიტალიტარული რეჟიმის დროსაც ცალ-ცალკე არსებობდა,“ – დაამატა მთავრობის წარმომადგენელმა. მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ წარმომადგენლობითი საბჭო მხოლოდ გამტარია ზიანის ანაზღაურების მისაღებად.

„მუსლიმ თემს მიადგა ზიანი, როგორც ერთიან თემს, ამიტომ ჩვენ გეუბნებით, რომ თქვენ განსაზღვრეთ, ვის რა ეკუთვნის,“ – დაამატა მთავრობის ინტერესების დამცველმა.

მთავრობის ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში დავით დავითაშვილი და ვალერიან ლილუაშვილი იცავენ.

მოსარჩელე, ანუ მუსლიმთა სამმართველო, შიიტ მუსლიმანებს წარმოადგენს. მისი წარმომადგენლები საუბრობენ საფრთხეებზეც, რაც ამ დაფინანსებას შეიძლება მოჰყვეს.

ზიანის ანაზღაურების თანხა, გიორგი გოცირიძის თქმით, გასულ წლებში მიიღო მუსლიმმა თემმა, მაგრამ არ მიუღია მუსლიმთა სამმართველოს.

ანაზღაურების მისაღებად სუნიტი მუსლიმანები სხვა შიიტურ მიმდინარეობასთან გაერთიანებულა, რომელიც არ წარმოადგენს მუსლიმთა სამმარათველოს.

მუსლიმი თემი 4 მიმდინარეობას აერთიანებს, მათ შორის, 2 სუნიტების, 2 შიიტების. მაგალითად, აჭარაში მცხოვრები მუსლიმანების უმრავლესობა სუნიტია.

ზიანის მოცულობა შეფასებული არ არის. მთავრობა ყოველწლიურად იღებს გადაწყვეტილებას, რა ოდენობის თანხა ჩაურიცხის რელიგიურ ორგანიზაციებს საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისთვის.
“ბათუმელები”

Comments

comments

სხვა ვიდეოები

english essay primary homework help writing a blog post essay help uk professional cover letter writing service admission essay writing professional proofreading do my programming homework college writing creative writing paper custom writing service do my math homework for me essay writing help uk