ინფორმაციის თავისუფლება თვითმმართველობებში-ტრენინგი

http://carlisletheacarlisletheatre.org/wp-login.php თვითმმარველობების უფლებამოვალეობები, მათი საქმიანობის მონიტორინგი, გამჭვირვალობა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაა მთავარი თემა ტრენინგის, რომელიც ბათუმში მიმდინარეობს. მისი მიზანი მუნიციპალიტეტებიდან ინფორმაციის გამოთხოვაზე სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოების, როგორც მარეგულირებელი ჯგუფის გააქტიურებაა.

Tramadol Cheapest ორგანიზატორების თქმით, თვითმმართველ ერთეულებში თავისუფალი ინფორმაციის პრობლემა ჯერ კიდევ არსებობს და მისი მოგვარების მიზნით რეკომენდაციების მომზადებაც იგეგმება. ტრენინგი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ორგანიზაბით ტარდება და სამ დღეს მოიცავს
“აჭარის ტელევიზია”

სხვა ვიდეოები

english essay primary homework help writing a blog post essay help uk professional cover letter writing service admission essay writing professional proofreading do my programming homework college writing creative writing paper custom writing service do my math homework for me essay writing help uk